Deze summit wordt georganiseerd door het Cloud Security Alliance Nederland chapter.

Het Netherlands Chapter van de Cloud Security Alliance richt zich enerzijds op het ondersteunen op het gebied van Security van organisaties die stappen willen zetten in de cloud en anderzijds op het in internationaal verband ontwikkelen van kennis en informatie om te komen tot goede normen, baselines en benchmarks rondom cloud security. Lidmaatschap is geheel vrijblijvend door aan te melden bij de LinkedIn groep CSA Netherlands Chapter.

We hebben maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. We proberen dan ook om een representatief gezelschap bij elkaar te krijgen. Dat betekent dat we bij over inschrijving zelf een selectie maken uit alle aanmeldingen.